Kiyès Carel Pedre yé?

ilovekonpa

Kiyès Carel Pedre yé?

Kiyès Carel Pedre yé?

Carel Pedre : Kite’m re prezante tèt mwen. Mwen rele Carel Pedre, M fèt Podepè 8 jiyè 1980. M se papa 2 pitit, M renmen moun, M renmen peyi m. M pa janm viv lòt kote ke Ayiti. M’ap pale nan radyo depi 1997 e se sèl sa mwen fè kòm metye tout vi m jouk kounye a.
Mwen antre Pòtoprens an septanm 2000 pou te al aprann syans enfòmatik apre 2 lane m kite lekòl la paske m te pi renmen radyo e mwen te kwè si mwen travay di ase li ka rive banm mwayen pou mwen viv e okipe fanmi mwen.
Men kèk fè enpòtan nan karyè mwen.

2000-2010:
– An avril 2001, M antre nan radio Planet Kreyol kòm repòtè M kite an jiyè 2004 kòm Direktè pwogramasyon. Pandan peryod sa a m anime kek emisyon an siksè tankou « Connexion », Pulsations ak Generasyon X
– An Mas 2004, mwen antre kòm ofisye kominikasyon nan OPS/OMS. Yon job mwen kenbe jouk desanm 2005.
– An Jen 2005, M antre nan Radio One kòm animatè epi direktè atistik Soley Sounds yon labèl ki pwodwi premye album BelO, Tifane, Jude Jean, Nickenson Prud’homme ak lòt pwojè tankou 2e album Jah Nesta, Alo Haiti, Alo Haiti Gospel, Soley Sounds System etc..
– Septanm 2006, Mwen lanse ak jounal Le Matin yon magazin kiltirèl ki rele Spotlight Magazine.
– Janvye 2007 apre mwen finn pase odisyon mwen jwenn djòb prezantatè Digicel Stars ki se pi gwo konkou talan e pi gwo Show TV ki janm fèt nan peyi a. Pwojè a kanpe an 2016.
– An 2008, , mwen ak yon gwoup zanmi Lanse AYITI Deploge ke mwen te co anime e ki tap al tounen yon fenomèn nan kominote a.

2010-2020
– 12 Janvye 2010, m te youn nan ra moun ki tap itilize social media pou enfòme le mond antye sou sitiyasyon nan peyi a apre katastwof la. Anpil moun toupatou rekonèt kalite travay mwen ak kouraj mwen e sa te fè mwen gen anpil rekonesans a letranje tankou Humanitarian Shorty Award (New-York), Change Maker Award (Memphis), Media Excellence (New York), etc…
Travay sa a fè mwen jwenn envitasyon pou al pale de eksperyans mwen nan anpil peyi tankou France, Afrique du Sud, Guadeloupe, USA, Canada, Corée du Sud, Londres….
– Mas 2010, M Lanse The Sunday Project ki se yon pwojè benevola chak dimanch pou te bay timoun manje nan Cite Soleil
– Desanm 2010, M lanse Chokarella.com ki te sipoze sit entènèt emisyon a siksè mwen te genyen nan Radio One
– An desanm 2011, yo chwazi mwen ko anime emisyon e pi gwo gala pou remèt twofe an ayiti ki se Digicel Entrepreneur de l’année. yon sware mwen anime 3 fwa sou 6.
– Desanm 2012, mwen kreye Plezikanaval.com ki se premye e pi gwo platfòm distribisyon kanaval nan peyi a. Sete tout premye emisyon TV ki te inikman dedye a kanaval.
– Jen 2014: Mwen patisipe nan konferans devlopè Apple WWDC nan San Francisco
– Mas 2015, mwen chanje konsèp Chokarella ki te yon senp emisyon radyo e fè li tounen yon medya sou entènet.
– Novanm 2015, Mwen fè yon eksperyans inik nan Guadeloupe kote mwen te speak nan TedxPointeaPitre
– Me 2016: Depatman Deta Ameriken chwazi mwen pou al patisipe nan pwogram echanj entènasyonal yo genyen ki rele IVLP (International Visitor Leadership Program) ki te pèmet mwen al gade e aprann koman medya fonksyone nan vil tankou Washington DC, New York, Seattle, Austin
Jen 2016: M lanse yon pwogram « intership » nan chokarella ki pèmet mwen rekrite jenn pou travay avèk mwen pou kreye kontni sou platfòm nan. Yon aktivite ki kontinye jouk an 2018 kote nou fè li pou fi selman nan denye ane a.
– Me 2017: M kreye yon konsep Chokarella Takeover ki la pou fè moun dekouvri travay ayisyen ap fe nan lòt kominote ki pa Potoprens. Konsep sa a fet Miami, New York, Cap-Haitien ak San Francisco e lot vil pral ajoute
– Out 2017: Gouvenman Corée du Sud chwazi m pou vinn patisipe nan yon pwogram fòmasyon nan medya Digital ki te fè nan vil Seoul

An gwo se dat yo ki make karyè mwen san konte kantite bèl evenman m anime, moun mwen rankontre e relasyon mwen rive bati pendan ane sa yo ak lòt inisyativ mwen pran. Mwen se Brand Ambassador pou anpil enstitisyon nan peyi a tou.

M konnen gen nan nou ki ap swiv mwen lotan men m te vle fè ekzèsis sa a rafrechi memwa pa m ak ou epi tou re prezante mwen bay sa ki pat konnen. Mèsi paske ou ap swiv mwen. Mèsi paske ou ap sipòte mwen.

Have your say

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.